Whitepaper

Analytics in de Zorgsector

Zorgorganisaties staan onder grote druk om met minder geld en minder personeel meer zorg te verlenen. Alle reden om de efficiëntie te verhogen. Hier kan analytics bij helpen.

De toepassingsmogelijkheden zijn breed: van beter voorspellen hoeveel zorg je gaat leveren tot beter plannen of het analyseren en verbeteren van zorgpaden. Waar kan jouw organisatie verbeteringen behalen door te sturen op data? 

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Het analytics groeipad
  • Statische rapportages 
  • Guided analytics 
  •  Self Service BI
  • Predictive analytics 
  • Prescriptive analytics 
  • Optimaliseer je processen om de kwaliteit van zorg te verhogen
  •  Privacywetgeving in relatie tot analytics
  • Hoe maak je de businesscase?

In deze whitepaper komen verschillende voorbeelden aan bod uit zo ongeveer alle geledingen van de zorg: ziekenhuiszorg, GGZ, gehandicaptenzorg, ouderenzorg. Daarmee hopen we je te inspireren om in je eigen organisatie en in je eigen team aan de slag te gaan met analytics en/of je informatievoorziening naar een hoger niveau te tillen.

Afbeelding voorkant Analytics in de Zorgsector small