<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">

De Axians eXamenwerkplek: 100% match met de SURF-inventarisatie

Axians voorblad examenwerkplek smart guide

Een bewezen oplossing voor digitaal examineren

Digitaal toetsen biedt steeds meer mogelijkheden. Onderwijsinstellingen willen graag met deze mogelijkheden aan de slag en zoeken naar manieren om dit concreet vorm te geven. Corona heeft dit proces uiteraard enorm versneld, maar ook daarvoor al was er een sterke behoefte om het examenproces een nieuwe, innovatieve, digitale vorm te geven. In deze
gids vertellen wij meer over onze oplossing: de Axians eXamenwerkplek.