<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">
Predicitive maintenance
Axians

Whitepaper: Maak  Asset Management voorspellend

Er is internationaal al veel onderzoek gedaan naar predictive maintenance. Deze onderzoeken laten zien dat het van de specifieke situatie afhangt hoeveel downtime kan worden vermeden en hoe hoog de besparingen en andere voordelen zijn.

 

Over alle sectoren van de industrie gemeten kunnen bedrijven hun downtime met ongeveer 35 procent verkorten. De besparingen op het gebied van onderhoudskosten bedragen ongeveer 25 procent. Daarnaast zijn er nog veel meer terreinen die bijdragen aan een positieve businesscase.

 

Wil jij weten waar de mogelijkheden liggen om onderhoud te voorspellen? Lees dan onze whitepaper.

 

Whitepaper Asset Management

Download de whitepaper