<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">
Axians Predictive Maintenance maakindustrie
Onderzoeksrapport predictive maintenance maakindustrie

Onderzoeksrapport predictive maintenance maakindustrie

Predictive maintenance is een belangrijk onderdeel van de beweging naar Industrie 4.0, waarin machines met behulp van IoT-technologie steeds slimmer worden. Zaken als kunstmatige intelligentie en (big) data zijn hiermee verweven. Veel bedrijven hebben hier wel een idee bij, maar wat gebeurt er nu echt op dit vlak? Onderzoek wijst onder meer uit dat:

  • Bijna de helft van de leidinggevenden goed bekend is met alle mogelijkheden van predictive maintenance.
  • 66% van de managers downtime van machines als een van de grootse bedreigingen voor hun organisatie ziet
  • Twee derde van de ondervraagden een gebrek aan kennis als belangrijkste reden ziet voor de implementatie-achterstand

Meer weten over hoever Nederlandse productie- en industriële bedrijven zijn met voorspellend onderhoud? Download nu ons onderzoeksrapport en lees verder.

 

Onderzoeksrapport Predictive Maintenance

Download het onderzoeksrapport