<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">
Maak je condition based maintenance voorspellend
Axians

Maak je condition based maintenance voorspellend

Ongeplande downtime is een van de grootste uitdagingen in de maakindustrie. Daarom hebben vrijwel alle industriële bedrijven ingenieuze onderhoudsstrategieën ontwikkeld met ruimte voor verschillende vormen van gepland onderhoud.

Bijna de helft van de bedrijven voegt daar momenteel een nieuwe vorm aan toe: Predictive Condition Based Maintenance (PCBM). Daarbij proberen ze relevante stuurinformatie te halen uit verschillende soorten machine- en productiedata, die in combinatie vaak meer vertellen dan op zichzelf staand.

Wil je weten hoe je met toevoeging van PCBM je onderhoudsstrategie nog succesvoller kunt maken? En welke zeven stappen je moet zetten om daar te komen? Lees dan onze whitepaper.

Mock-up Whitepaper 2 (1)

Download de whitepaper