<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">

Gratis inspiratie whitepaper!

Axians_Whitepaper_Juiste-balans-winkelvoorraad-[mockup]

Hoe vind je de juiste balans in je winkelvoorraad?

In dit whitepaper...

  • Ontdek je welke retaildata je allemaal kunt (of moet!)
    gebruiken
  • Leggen we uit hoe je van een basisprognose tot een
    volwaardige forecast komt
  • Gaan we óók in op diverse uitzonderingssituaties. Wat doe je bijvoorbeeld als er nog geen data beschikbaar is?
  • En sluiten we af met 5 absolute retaildata do’s en don’ts!