Hoe een betere, eerlijkere planning de zorg verbetert en kosten verlaagt

De Nederlandse zorgsector staat voor grote uitdagingen op personeelsvlak. Er is sprake van een chronisch tekort aan gekwalificeerd personeel, met als gevolg verzuim en verloop. Kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van zorg staat daarom steeds meer onder druk. Digitale transformatie is een van de manieren om uitdagingen om te zetten in kansen.

In dit e-book lees je meer over hoe slimme planningssoftware medewerkers helpt mensen efficiënt in te roosteren en afstemming in de zorgketen te optimaliseren. Het resultaat: tevredener medewerkers, minder verzuim, lagere operationele kosten, verlaging van de foutmarge en minder wachttijd voor cliënten.

In dit e-book ontdek je meer over:Thumb_E-book_MyStaff-[cover] geen marge

  • De uitdagingen in de gezondheidszorg.
  • Hoe onze oplossing MyStaff kan helpen.
  • De technologie van Red Hat waar MyStaff op draait.
  • Hoe je in korte tijd tevredener cliënten krijgt.

Lees meer in het e-book! We mailen het e-book gratis toe, vul je mailadres in het veld rechts in.

 

 

< Terug naar kennisbank