<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">
shutterstock_482413810
heor-left-shape-v2

Onbegrensd werken met de
Axians Online Werkplek voor de Zorg

Steeds meer organisaties in de langdurige zorg realiseren zich dat alle medewerkers, van kantoorpersoneel tot zorgverleners, toegang moeten hebben tot een digitale werkplek die past bij hun behoeften. Immers, hoe gemakkelijker ze met hun digitale tools uit de voeten kunnen en hoe beter een werkplek aansluit op hun wensen, hoe beter een organisatie in staat is de vruchten te plukken van digitalisering. De Online Werkplek voor de Zorg van Axians komt aan alle in de zorg aanwezige behoeften tegemoet.

Welke type werkplek is geschikt voor jouw rol?  En hoe kunnen je medewerkers deze plek succesvol gebruiken? Lees het in dit whitepaper!

“DE WERKPLEK ALS
AANJAGER VAN VERNIEUWINGEN”

Download whitepaper