<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">

Digitale innovatie in de rijksoverheid met Axians & Exact

Axians_Brochure_Digitale-innovatie-rijksoverheid-[mockup]

Wat lees je in deze brochure?

Axians en Exact helpen de rijksoverheid met innovatieve, flexibele en schaalbare softwareoplossingen die eenvoudig zijn in gebruik. Daarbij zijn wij overtuigd van één leidend systeem voor financiën, eventueel uitgebreid met inkoop, hr/salaris en projectadministratie.

Lees meer over over onze oplossingen en diensten in de brochure.