<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1754604&amp;fmt=gif">

Mensen en projecten centraal binnen ERPx

Axians_Leaflet_ERPx-Mensen-Projecten-Centraal [mockup]

Ontdek ERPx

Unit4 ERPx (ERPx) is dé software die organisaties ondersteunt waar mensen en/of projecten centraal staan. Binnen het veerkrachtige SaaS-platform ERPx gaan mensen, projecten en betrouwbare gegevens hand in hand. Dankzij ERPx en de ondersteuning van Axians bevrijdt jouw organisatie zich van onnodige administratieve lasten.